Holland szervezetünk választási programja

A novemberi hollandiai időközi választásokra készülve, hollandiai szervezetünk bemutatta választási programját. Bár az Északi-tenger partján sok szempontból más kihívásokkal küzdenek, a programban mégis számos ismerős problémát és idehaza is releváns megoldást találhatunk. Mi sem bizonyíthatná jobban egy páneurópai politika létjogosultságát annál, ha az alábbi programot olvasva úgy érezzük, hogy ezt a választási programot akár Magyarországon is el tudnánk képzelni.

2024. ápr. 29.
Holland szervezetünk

Életed hátralévő részét a jövőben töltöd

Itt az idő, hogy meghozzuk a döntéseinket a jövővel kapcsolatban! Napjainkban krízisről-krízisre bukdácsolunk: klímaválság, lakhatási válság, növekő szegénység, légszennyezés és migráció. Ezekben a krízisekben azonban egy dolog közös: azért terebélyesedhettek válsággá, mert éveken át halogattuk a szükséges döntések meghozatalát.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy Hollandia magában is képes válaszokat találni a 21. század kihívására, de mi úgy gondoljuk, hogy ez csak egy illúzió. Ha valóban szeretnénk érdemben befolyásolni jövőnket, azt egy helyen tehetjük meg: Európában. Egy erős és független Európa az egyetlen biztosítéka egy biztonságos, biztos megélhetést nyújtó és zöld jövőnek.

Ezért alapítottuk meg a Voltot hat évvel ezelőtt: fiatalok szerte Európából összefogtak, és arra jutottak: ha más párt nem áll élére ennek a változásnak, akkor megcsináljuk majd mi. Hiszünk benne, hogy a problémákat esélyekké fordítva meg tudunk felelni a kihívásoknak – ha a szükséges döntéseket meghozzuk most. Az apró lépések kora lejárt: bátor, rendszerszintű változásokra van szükségünk, hosszú távon. Olyan nagyívű változások kellenek, melyek reményt adnak, és egy olyan radikálisan pozitív jövőképet vázolnak fel, melyet hallva az emberek joggal mondhatják: „Hisz alig várom, hogy már 2050 legyen”. 

Radikális kiállás az egységes Európáért

Szilárd meggyőződésünk, hogy 2050 zöldebb, egyenlőbb és biztonságosabb lesz mint 2023. De ezt egyetlen módon érhetjük el: egy föderális és demokratikusabb Európai Unió keretein belül. Szükség van a politikai rendszer megváltoztatására: mivel a jelen kihívásai nem szűnnek meg az országhatároknál, a politikának is határokon átívelővé kell válnia.

Javaslataink:

 • Európai alkotmány, mely az ‘Egyesült Európai Államok’ alapdokumentumául szolgál

 • Európai adók, melyek lehetetlenné teszik a székhelyválasztás révén történő adóelkerülést

 • Egységes európai haderő, mely megszünteti a függést az amerikai katonai erőtől

 • A menekültek humánus és igazságos elosztását szolgáló európai szabályozás

A klímaváltozás radikális kezelése

Tabuk nélküli, radikális klímapolitikára van szükség. Hollandiának és Európának 2040-re klímasemlegessé kell válnia, onnatól kezdve pedig minél klímapozitívabbá. Így építhetünk fel egy olyan jövőt, ahol az ember harmóniában együtt élhet a természettel. A társadalomnak az elkövetkezendő években drasztikusan meg kell változnia: a jövőben nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, mint ma – ezért pedig szigorú döntéseket kell hozni, mint például:

 • Rövid távú repülések betiltása

 • 2030-tól a fosszilis tüzelőanyaggal működő új autók eladásának betiltása

 • Magánrepülőgépek betiltása

 • A legszennyezőbb gyárak bezárása

Az emberiség, az állatvilág és a bolygó kizsákmányolásának véget kell vetni. Be kell fektetni egy európai gyorsvasúti hálózat építésébe. A zöld városokba, a levegőtisztaságba és víztisztaságba kell invesztálni, és  több állást kell létrehozni a zöld gazdaságban.

Radikálisan egyenlő esélyek

Minden európai polgárnak egyenlő esélyeket kell kapnia. A kormányzásnak a bizalom légkörére kell épülnie, ahol mindenki élhet a saját választása szerint, a kormánynak pedig élen kell járnia az elfogadásban. A jövő generációnak ne kelljen aggódnia a megélhetésért, mert az majd magától értetődővé válik.

 • Egy Európai Szociális Uniót építünk, ahol ugyanazért a munkáért ugyanaz a bér jár. A munkavállalói jogok Európa szerte garantálva lesznek, és minden európai polgár tisztességes életszínvonalon élhet.

 • Magasabb szintű támogatások, és szociális minimum: mindenkinek elég pénzének kell lennie a lakhatáshoz, energiaszámlákhoz, az oktatás és az egészségügy igénybe vételéhez, a tömegközlekedéshez és a digitális hozzáféréshez.

 • Radikálisan új személetet szeretnénk bevezetni: a bizalmat – diszkrimináció és rasszizmus nélkül, ahol az emberközpontúság az alapvetés.

 • Egyenlő esélyeket biztosítunk a gyerekeknek, (a Hollandiában térítésköteles) napközit mindenki számára elérhetővé tesszük, függetlenül, hogy dolgoznak-e a szülők. Megszüntetjük a vallásos oktatást, és megemeljük aaz egyetemi ösztöndíjak összegét – hogy mindenki ugyanolyan esélyt kapjon a tanulásra és a fejlődésre.

Radikális társadalmi-gazdasági rendszer

A Volt forradalmi változásokat szeretne elérni a társadalmi és gazdasági berendezkedésben. Egy Új Gazdaságot építünk, ami a széleskörű jólétre épül, és ahol a társadalom és a természet szükségletei központi szerepet kapnak.

 • A jólétet szélesebb körben kell elosztani. A munkavállalásnak jobban meg kell érnie az emberek számára, a vagyon, a szennyezés és a vállalatok adóit pedig meg kell emelni.

 • A körkörös gazdaságra építünk, pl. az eladatlan új termékek megsemmisítését betiltjuk, és a a készülékek javításának jogát kiterjesztjük. A fast fashion múlt idővé válik. 

 • Szükség van egy adóügyi nagytakarításra. Az összes adókedvezményt, adóvisszatérítést és adóalap-csökkentő tételt el kell törölni. Ezek helyett pedig egy finomhangolt jövedelemadózást és egy olyan alapjuttatást kell bevezetni, mely a feltétel nélküli alapjövedelem előfutára lesz.

 • Kreatív lakhatási megoldásokat teszünk lehetővé, mint pl. üres épületek átépítése. Egyidejűleg új lakásokat építünk, fenntarthatóbbá tesszük a meglévő lakásokat, és olyan lakónegyedeket hozunk létre, ahol a szociális alapon és piaci alapon bérbe adott lakások egyszerre vannak jelen.

Radikálisan demokratikus változások

A demokráciának alapvető változásokra van szüksége. A Volt nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a bizalomra és a részvételre. Hatalmas változások korszakát éljük, és ebben a korban a politikának és a választóknak egyaránt szüksége van egymásra. A Volt egy 21. századi demokráciában hisz, mely újból feltalálja magát, hogy jobban szolgálhassa a polgárokat, egy olyan demokráciában, amelyik nagyobb befolyást biztosít az állampolgároknak, és meghatározó szerepet vállal egy sebesen változó digitális világban.

 • Lecsökkentjük a szavazójog korhatárát 16 évre, és kiemelten kezeljük a politikai irányelvek jövő generációra gyakorolt hatásának vizsgálatát.

 • Felállítjuk az első, országos szintű, állandó civil állampolgári tanácsot, mely által a polgárok közvetlen befolyást gyakorolhatnak a politikára.

 • Létrehozzuk a Digitális Ügyek Minisztériumát, hogy tudatosan alakíthassuk az állam szerepét pl. a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és kiaknázhassuk a digitalizációban rejlő lehetőségeket.

 • Kibővítjük a parlament alsóházának létszámát 150-ről 250-re, hosszútávú víziókról indítunk parlamenti vitákat, és a Ház figyelmét jobban a törvényhozásra irányítjuk.

Érdekes módon csupán néhány kitétel van, ami Magyarországról nézve kevéssé releváns, mint például a magyartól nagyban különböző adórendszert érintő javaslatok, a fizetős napközi intézménye, illetve a szociális bérlakások rendszere. Érdemes megemlíteni még, hogy a parlament bővítésére a legfőbb indok, hogy csökkentsék a képviselők munkaterhét, mivel a 150 fős parlament létrehozása óta nagymértékben megnövekedett a népesség, és sokkal komplexebbé vált a jogi és a gazdasági környezet is.