Miért dolgozunk? / Magyarországi céljaink

Követeljük meg a hatékony kormányzást!

Ha más nem is, egy dolog biztosan összeköt bennünket: az adóbevallásunk. Legyen bármekkora véleménykülönbség is közöttünk, abban mindenképpen meg kellene tudni egyezni, hogy hogyan és mire költi el a kormány a pénzünket – hiszen nincs olyan ember a Földön, aki inkább kevesebbet szeretne kapni a pénzéért cserébe.

Célok és eredmények

Bármelyik kisebbség is kapja meg a lehetőséget a kormányzásra, választásaiban tetten érhetőek lesznek a rá jellemző értékek és érdekek. Végső soron egyfajta ideológia fogja vezérelni a kormányt abban, hogy a különböző célokra mennyi pénzt szán. A választói felhatalmazás birtokában és a társadalom véleményét figyelembe véve egy kormány szabadon megválaszthatja a számára kedves prioritásokat.

A kormányzás végső fokmérője azonban az, hogy a politikai vezetés mennyire hatékonyan tudja megszervezni életünket, és mekkora megtérüléssel tud befektetni a jövőnk építésébe. Más szóval mennyire takarékosan költi el az adófizetők pénzét, és hitelfelvételeivel mekkora jövőbeli kötelezettségeket hárít az állampolgárokra, és ezzel milyen mértékben fejleszti az országot.

A hatékonyság megítélése

Ha egy választó azt látja, hogy a kormánya az ő szívének is kedves célokat valósít meg, akkor hajlamos a kormányzás teljesítményét is a valósnál sokkal jobbnak megítélni. Ha pedig egy valaki nem annyira azonosul az ideológiai célokkal, akkor hajlamos még az elvitathatatlan eredményeket is kétségbe vonni.

Meg kell tehát állapodni abban az adófizetők széles körének, hogy miben is mérjük egy kormányzás hatékonyságát: melyek legyenek azok a mérőszámok, amik alapján összehasonlíthatjuk a mostani kormány teljesítményét egy másik, korábbi kormányéval, illetve a hozzánk hasonló országok kormányainak teljesítményével.

Ha van egy mindenki által elfogadott elvárás, akkor már nem ízlésekről és érzelmekről kell vitáznunk akkor, amikor egy kormány teljesítményéről ítéletet alkotnunk – csupán meg kell nézni a megfelelő mérőszámokat és ezek időbeli változását ahhoz, hogy érvelni tudjunk a kormány leváltása vagy hatalomban tartása mellett.

A teljesítmény mérése

Természetesen az a legkényelmesebb helyzet, amikor valaki saját maga határozhatja meg azt, hogy mi legyen munkájának a sikerkritériuma. A politikusok is szívesebben mutatnak fel olyan sikereket, melyek leginkább a szubjektív megítélés alá eső ideológiai síkon elért eredményeken alapulnak, ezért kevés politikai szereplőnek lesz érdeke, hogy a számok alapján ítéljék meg őket.

De mégis mi alapján mérjük egy kormány teljesítményét? Véleményünk szerint elsősorban olyan nemzetközileg használt rangsorokat kell használni, mint pl. a Boldogság Index, a Demokrácia Index, Éghajlatváltozási Teljesítési Mutató, vagy az egy főre eső nemzeti jövedelem, illetve a várható átlagos élettartam. Ezen felül mérhetjük egyes alrendszerek teljesítményét is hasonló keretrendszerekkel, mint pl. az oktatás teljesítményét a Pisa-tesztekkel.

Alapítsuk meg tehát az adófizetők koalícióját, és egyezzünk ki abban, hogy mi az a minimum, amit elvárunk az épp aktuális kormányunktól – gondoljunk egyébként bármit is a világ többi kérdéséről, legyen akár nagy-magyarországos matrica az autónkon vagy szívárványos zászló az erkélyünkön!